แหวน ฝังเพชร 15 ตัง 7 เม็ด (AJR009)

ตัวเรือนทองแท้ 18 เค น้ำหนักเรือน 8กรัม ฝังเพชร 2 ตัง 18 เม็ด งานสวยกล้ารับประกัน

ราคา 21,000 บาท

สินค้าสั่งทำใช้เวลาในการผลิต 7-10 วัน หลังจากมัดจำค่าสินค้า 50%%d bloggers like this: