แหวน ฝังเพชร 15 ตัง 7 เม็ด (KAR007)

ตัวเรือนทองแท้ 18 เค น้ำหนักเรือน 4.5 กรัม ฝังเพชร 15 ตัง 7 เม็ด งานสวยกล้ารับประกัน

ราคา 38,000 บาท

สินค้าสั่งทำใช้เวลาในการผลิต 7-10 วัน หลังจากมัดจำค่าสินค้า 50%%d bloggers like this: