แหวน ฝังเพชร 30 ตัง 1 เม็ด (AJR011)

ตัวเรือนทองแท้ 18 เค น้ำหนักเรือน 2 กรัม ฝังเพชร 30 ตัง 1 เม็ด งานสวยกล้ารับประกัน

ราคา 21,000 บาท

สินค้าสั่งทำใช้เวลาในการผลิต 7-10 วัน หลังจากมัดจำค่าสินค้า 50%%d bloggers like this: